PRIVACYBEPALINGEN
  1. Bicky handelt conform de Europese wetgeving over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
  2. De persoonsgegevens van de deelnemers, bekomen via de wedstrijd, worden geregistreerd in de bestanden van Bicky, Minervum 7035, 4817 ZL Breda, Nederland. Deze gegevens zullen dienen om de wedstrijd te beheren waarvoor de deelnemer zijn uitdrukkelijke toestemming geeft bij deelname aan deze actie. Ze kunnen worden medegedeeld aan partners met wie Bicky samenwerkt. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft kosteloos recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun behandeling met het oog op de direct marketing van Bicky.
  3. Door zich aan te sluiten bij het Bicky pact, geeft de deelnemer zijn goedkeuring tot de verzameling en het gebruik door Bicky en haar betrokken partners van deze informatie. Conform de wet kan de deelnemer zijn gegevens inzien, aanpassen of doen verwijderen uit de gegevensbank. De aanvraag dient te gebeuren via een gedagtekende brief aan Bicky op bovenstaande adres. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de wedstrijd, aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd.
  4. De gegevens van de deelnemers worden niet verkocht, uitgeleend, verhuurd of bekendgemaakt aan derden.
  5. De Organisator verzorgt met de grootst mogelijke aandacht de organisatie van de actie en het beheer van de website. Desondanks is het mogelijk dat informatie onvolledig of fout is. Eventuele onnauwkeurigheden, schrijffouten of andere vergelijkbare fouten op de website of op ander (promo)materiaal dat de Organisator publiek maakt, kunnen niet tegen de Organisator gebruikt worden of een verplichting scheppen voor de Organisator.

Wij lusten Cookies, maar nog veel liever Bicky’s. Allesjans dat je deze niet kunt opeten! Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kunnen niet geweigerd worden als je deze waanzinnige campagne wenst te bezoeken.

Ja, ik wil Bicky!